2551080600 6945806697 Μαζαράκη Κωνσταντίνου 7, Αλεξανδρούπολη info@giannoulis-engineering.gr

 

 

 
 
 
 
 

Ο Γιαννούλης Νικόλαος είναι Πολιτικός Μηχανικός και διατηρεί τεχνικό γραφείο στην Αλεξανδρούπολη παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις μέσα από ένα φάσμα υπηρεσιών.

 
     
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τεχνική Γνώση

Ο Γιαννούλης Νικόλαος είναι εξειδικευμένος πολιτικός μηχανικός και εκτελεί τεχνικές αναλύσεις, σχεδιασμό και εφαρμογές για την κατασκευή και τη συντήρηση υποδομών και δημόσιων έργων.
 
     
 
Επίλυση Προβλημάτων

Είναι εξειδικευμένος στην αναγνώριση και την επίλυση τεχνικών και μη τεχνικών προβλημάτων που αφορούν τις υποδομές και το περιβάλλον.
 
     
 
   
 
 
 
 
Εφαρμογή Κανονισμών

Κατανοεί και εφαρμόζει τους κανονισμούς και τους πρότυπους που διέπουν τον χώρο της πολιτικής μηχανικής, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των έργων.
 
     
 
Διαχείριση Έργων

Έχει δεξιότητες διαχείρισης έργων και ικανότητα να οργανώνει και να διαχειρίζεται τις διάφορες φάσεις τους, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού, των πόρων και της χρονικής προθεσμίας.
 
     
 
   
     
     
     
     
 
 
 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
 
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Διαβάστε αναλυτικά για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε...

Περισσότερα